AKCE


Zpět

Nahoru

„SOL INVICTUS“
SVÁTEK NEZDOLNÉHO SLUNCE
aneb kde se vzaly vánoce?

pondělí 21.12. v 19.00 hodin

účinkuje: HANA BLOCHOVÁ
zpěv, mluvené slovo, středověká harfa, psalterium, perkuse

PROGRAM

zpěv + slovo: Pohanský svátek SOL INVICTUS, středověké apokalyptické zpěvy vánoční, věštecké zpěvy Sibyl a křesťanské vánoce, české vánoční písně, mystické písně Hildegardy z Bingen ad.

místo konání: Galerie PODKROVÍ, Husova 9, Praha 1 – Staré Město

Pozn.1 - plánovaný křest knihy „Boj o Mesiáše“ Hany Blochové (Rosy de Sar) je přeložen na leden 2010 (na této akci krátké představení knihy)

Pozn.2 – Srdečně zvu poutníky k plánování moravské poutnické „Cesty hvězdy 2010“ (Ostrava, Opava – Olomouc – Českomoravská vrchovina – Jindřichův Hradec – Telč – Třeboň – Český Krumlov – Vítkův Kámen – Rakousko)

Informace: Hana Blochová, tel. 724 054 727, e-mail: hbloch@earlymusic.cz

 

18. Festival staré hudby Český Krumlov
a poutnický festival duchovních umění CESTA HVĚZDY
„Hudba na poutnické cestě z Čech do Santiaga de Compostela“

pořádají: Arteco - B. M. spol. s r. o., Česká kultura s. o. a Cesta hvězdy s. o.

Sázava – Tábor – Dívčí Kámen – Český Krumlov
5. – 16.7. 2009

NE 5.7. Klášter Sázava, 20.00 hodin
Mistr Jan Hus“ – komorní provedení oratoria R. Pachmana
Richard Pachman – hudba, zpěv, průvodní slovo a Hana Blochová – zpěv, středověká harfa, průvodní slovo

ST 8.7. Tábor, krčma U červeného koně, 20.00 hodin
Poutníci na cestě“ – písně ve středověké krčmě v podání táborské kapely Dei Gratia, koncert s občerstvením ve středověkém duchu

PÁ 10.7. Český Krumlov, klášterní kostel, 20.00 hodin
Gloria“ – České středověké písně a soudobá duchovní hudba R. Pachmana soubor Kvinterna a Richard Pachman – zpěv

SO 11.7. hrad Dívčí kámen, 20.00 hodin
Písně trubadúrů a keltských bardů“ – koncert středověké a keltské hudby
Jana Šouflová – harfy a Hana Blochová – zpěv, harfa, psalteria

NE 12.7. Český Krumlov, ambit kláštera, 18.00, 20.00 hodin
18.00 hodin „Santiago, Santiago“ – vernisáž výstavy fotografií Jana Bíma a kol. z pouti do Santiaga de Compostela
20.00 hodin „Poutníci středověku“ – středověké písně na cestě do Santiaga de Compostela, soubor Kvinterna

ÚT 14.7. Český Krumlov, ambit kláštera, 20.00 hodin
Santiago v srdci“ – duchovní hudba renesanční Evropy
soubor Flautando Koeln (SRN)

ST 15.7. Český Krumlov, ambit kláštera, 20.00 hodin
Duchovní hudba na dvoře rožmberských vladařů
Koncert věnovaný 600. výročí Českého Krumlova
soubor Octopus Pragensis (ČR)

ČT 16.7. Český Krumlov, klášterní kostel, 20.00 hodin
Duchovní hudba Evropy 16. a 17. století
soubor Ensemble Responsorium (Chorvatsko)

 

MYSTIKA STŘEDOVĚKÝCH KATEDRÁL

přednáška s živou středověkou hudbou
středa 10.6. v 19.00

místo konání: Křišťálová čajovna, která se nachází v galerii Cesty ke světlu na Chodově v Praze 4 (výstup z metra C - Chodov, směr lávka přes dálnici, od metra značeno).

 

OD MYSTERIÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA K RITUÁLŮM KARLA IV. NA KARLŠTEJNĚ, JEŽÍŠ, MARIE Z MAGDALY A PŮVODNÍ KŘESŤANSKÉ UČENÍ O NEKONEČNÉM SVĚTLE, MYSTIKA STŘEDOVĚKÝCH KATEDRÁL A ALCHYMIE JAKO CESTA SPÁSY, DUCHOVNÍ POSLÁNÍ ČECH A MORAVY.

víkendový duchovně-vzdělávací seminář s živou středověkou hudbou, rituálními tanci a kontemplacemi, se zaměřením na objasnění mechanismu fragmentace a skládání lidských duší, vzniku univerzálních karmických rodin i historických konstelací, jež nás ovlivňují.

RNDr. Mgr. Hana Blochová - mluvené slovo, zpěv, středověká harfa, psalterium, perkuse
autorka knihy "Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše" (Rosa de Sar)
tel.: 724 054 727
hbloch@earlymusic.cz

Podle zájmu by se mohl letní seminář konat pá - ne (31.7. - 2.8.) nedaleko hradu Bouzov v krásné krajinné scenérii.
Navržená cena za seminář včetně ubytování a stravy by činila 1950Kč na osobu (není zahrnuta doprava).

Počet účastníků je omezen na 12 (max. 15) osob z důvodu individuální duchovní práce a výuky.
Pokud byste se chtěli zúčastnit, prosím, kontaktujte nás do 8.6. (je třeba objednat ubytování a stravu v místě).

 

ESOTERIKA PRAHA 2009 (22. - 24.5.2009)

místo konání: Výstaviště INCHEBA EXPO PRAHA - VRŠOVICE

www.veletrhesoterika.cz (Viz: Doprovodný program / domácí účastníci)

Zvu na svou přednášku s živou hudbou - v neděli 24.5. v 11.00 hodin

Dr. Mgr. Hana Blochová, píšící pod pseudonymem Rosa de Sar

je absolventkou dějin středověkého umění na Filosofické fakultě a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dále chemie restaurování uměleckých děl na VŠCHT v Praze a výtvarné kritiky na Filosofické fakultě v Brně. Aktivně se věnuje středověké hudbě, výtvarné kritice, historickým výtvarným technologiím a znalectví uměleckých děl, zajímá se o hermetismus a posvátné vědy, gnózi, starověká mystéria a rané křesťanství. Zabývá se středověkou filosofií, mystikou a alchymií, těžištěm jejího zájmu je hlavně doba vlády Karla IV. Napsala knihu "Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše" (Onyx 2007).

PŘEDNÁŠKA: neděle 24.5.2009 v 11.00 hodin, pravé křídlo - sál S2 Eso

SPÁSA, MESIANISMUS A DUCHOVNÍ POUTNICTVÍ
přednáška oživená živou středověkou hudbou

Součástí duchovní iniciace a transformace bylo již ve starověku právě poutnictví, které nasměrovalo věřící k nejvýznamnějším energetickým bodům na naší zemi. Pro evropské křesťany byla zásadní tzv. svatojakubská pouť (starověká "Cesta hvězdy") do Santiaga de Compostela, k jejíž obnově nyní dochází po celé Evropě a nově i v Čechách. Letos otevíraná pouť z Prahy do Českého Krumlova až k hranicím je nadnáboženská a jejím cílem je nejen znovu obnovit její esoterní smysl, ale také zapojit české duchovní dějiny a aktivity do širšího evropského kontextu.

POUTNÍCI STŘEDOVĚKU: Středověké poutnické a milostné písně trubadúrů na cestě do Santiaga de Compostela, Hana Blochová - zpěv, středověká harfa, psalterium.

 

15. MEZINÁRODNÍ KNIŽNÍ VELETRH PRAHA 2009

14. - 16.5. 2009
Dr. Mgr. Hana Blochová, píšící pod pseudonymem Rosa de Sar

místo konání: Průmyslový palác, Výstaviště Praha - Holešovice
info: www.svetknihy.cz (Svět knihy 2009 - viz Programy)

mám přednášku v sobotu 16.5. ve 12.00 - prezentaci své nové plánované knihy Boj o Mesiáše
12.00-12.50 KOMORNÍ SÁL - PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Rosa de Sar: Boj o Mesiáše - prezentace knihy

Snahy směřující k příchodu Mesiáše se objevily již v Egyptě a židovské očekávání v Palestině na ně navazuje. V Ježíšově době se navíc stalo i součástí intrik šlechtických a královských rodů i náboženských skupin. Autorka se pokusí osvětlit, co vše přispělo k vytvoření křes anského příběhu o životě Ježíše.

Účinkují: Rosa de Sar a Ing. Milan Černý, nakladatelství Onyx