BAROKNÍ OPERA

Barokní hudbou se u nás zabývá dost muzikantů, ovšem postavit celé operní představení od nastudování hudby, sehrání orchestru, vytvoření pěveckých postav včetně jejich projevu, výrazu, gestikulace a sestavení kvalitní scénické choreografie s dovtořením kostýmů, make-upu, účesů spolu s jevištními dekoracemi a kulisami včetně speciálních barokních efektů v jeden kompozičně výtvarný celek je veliké umění. Proto se tak časově a finančně nákladnými projekty u nás zabývá pouze několik hudebních subjektů. Jedním z nich jsou brněnští Hofmusici (www.hofmusici.cz).Samořejmě, že během roku můžete navštívit řadu jejich konzertů u nás i v zahraničí, ale na co asi všichni vždy čekají, jsou jejich proslulá představení barokních oper. Zatím posledním projektem byla často v médiích zmiňovaná opera Agrippo od Antonína Vivaldiho.